Hủy

Ly an Tin tức

Nhà quản lý linh hoạt

Nhà quản lý linh hoạt

Để trở thành một nhà quản lý linh hoạt trong thời đại thế giới đang thay đổi quá nhanh cần những kỹ năng nào?

  • 02/06/2021 - 09:30

    Sao sáng, CEO siêu

    Sự nổi tiếng được nhiều ngôi sao tận dụng trong thương trường có 2 mặt sáng và tối.
  • 04/05/2021 - 14:00

    OTA nội chớp thời cơ

    Đại lý du lịch trực tuyến trong nước mở cuộc phản công để giành thị trường.