Hủy

Ly nhan Tin tức

Nền tảng Quản lý nhân sự toàn cầu

Nền tảng Quản lý nhân sự toàn cầu

Remote ra mắt “Nền tảng Quản lý nhân sự toàn cầu” giữa bối cảnh nhiều doanh nghiệp Việt Nam dần nhận thấy lợi ích của hình thức làm việc từ xa.

  • 29/09/2023 - 16:32

    Bạn sẽ ở đâu vào năm 2050?

    Thời gian phong tỏa tại nhiều quốc gia trong giai đoạn COVID-19 đã chứng minh: phần lớn cuộc sống con người phụ thuộc vào tính di động (mobility).