Hủy

M2 Tin tức

Căn hộ 25m2: Nhu cầu và giải pháp

Căn hộ 25m2: Nhu cầu và giải pháp

Hãng DKRA Vietnam cập nhật tình hình Bất động sản Nhà ở TP.HCM trong 3 tháng qua, đi cùng chủ đề "Căn hộ 25m2 - Nhu cầu & giải pháp”

Vì sao lãi suất tăng?

Vì sao lãi suất tăng?

So với 6 tháng đầu năm, cung tiền của nền kinh tế đang co lại, cùng với áp lực của lạm phát đã khiến lãi suất có xu hướng tăng lên.