Hủy

M2 Tin tức

Vì sao lãi suất tăng?

Vì sao lãi suất tăng?

So với 6 tháng đầu năm, cung tiền của nền kinh tế đang co lại, cùng với áp lực của lạm phát đã khiến lãi suất có xu hướng tăng lên.