Hủy

Mã số thuế Tin tức

  • 23/10/2013 - 21:18

    Giải mã” hụt thu ngân sách

    Nguyên nhân do tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân nộp thuế gặp nhiều khó khăn.
Người Tiên Phong