Hủy

Macedonia Tin tức

  • 10/08/2012 - 14:56

    5 nền kinh tế tệ nhất thế giới

    Đánh giá 5 nền kinh tế tệ nhất thế giới dựa trên các thước đo: tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, lạm phát, thất nghiệp, và nợ công.