Hủy

Malcolm Timothy Gladwell Tin tức

Mẫu số chung của những thiên tài

Mẫu số chung của những thiên tài

Malcolm Timothy Gladwell là một trong những diễn giả, nhà báo và nhà sử học nằm trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2008.