Hủy

Màn hình dán da Tin tức

Màn hình siêu mỏng dán trên da

Màn hình siêu mỏng dán trên da

Màn hình dày khoảng 1mm và chứa các tinh thể lỏng siêu nhỏ tích hợp thành một tấm cao su kích cỡ lớn nhất là 6cm x 10cm