Hủy

Màn hình Tin tức

  • 19/02/2018 - 21:25

    Màn hình siêu mỏng dán trên da

    Màn hình dày khoảng 1mm và chứa các tinh thể lỏng siêu nhỏ tích hợp thành một tấm cao su kích cỡ lớn nhất là 6cm x 10cm
Người Tiên Phong