Hủy

Man Tin tức

Mạn đàm nhân sinh

Mạn đàm nhân sinh

Mạn đàm nhân sinh là những suy ngẫm, trải nghiệm của tác giả về cuộc đời...

  • 19/02/2018 - 21:25

    Màn hình siêu mỏng dán trên da

    Màn hình dày khoảng 1mm và chứa các tinh thể lỏng siêu nhỏ tích hợp thành một tấm cao su kích cỡ lớn nhất là 6cm x 10cm