Hủy

Mạng 5g Tin tức

  • 31/12/2020 - 08:00

    5G đến sớm

    Các nhà mạng tại Việt Nam có nhiều động lực và quyết tâm để thương mại hóa sớm mạng di động 5G.