Hủy

MaritimeBank Tin tức

  • 09/05/2014 - 11:37

    Ẩn số nợ xấu của Maritimebank

    Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam trong 3 năm tăng từ 2,27% lên 2,71% tổng dư nợ tính đến cuối 2013.