Hủy

Mark Fields Tin tức

Vì sao Ford thay soái?

Vì sao Ford thay soái?

Ngoài việc phải tìm ra một tương lai cho Ford, Jim Hackett cũng sẽ phải tìm cách giải quyết những vấn đề hiện nay của hãng xe này.

Đã đến buổi bình minh cho xe điện

Đã đến buổi bình minh cho xe điện

Công nghệ cải tiến và các quy định môi trường chặt chẽ hơn sẽ đưa xe điện từ chỗ chỉ là một thị trường ngách sang thị trường chủ đạo.

Người Tiên Phong