Hủy

MAS Tin tức

Ai đang trả cổ tức khủng?

Ai đang trả cổ tức khủng?

Hầu hết các công ty trả cổ tức trong tỉ lệ 40-60% có chung đặc điểm là duy trì được đà tăng trưởng kinh doanh, đạt biên lợi nhuận hấp dẫn.