Hủy

Mastercard Tin tức

Chương trình Strive Women

Chương trình Strive Women

Chương trình Strive Women sẽ được CARE triển khai thông qua khoản tài trợ trị giá 9 triệu USD từ Quỹ Mastercard Impact Fund.

  • 04/07/2023 - 11:14

    Liên doanh ẩm thực LUMA

    Mastercard hợp tác cùng Tập đoàn LUBUDS ra mắt nhà hàng đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.