Hủy

Mat hang kinh doanh Tin tức

  • 23/12/2013 - 10:57

    TTTM Hàng Da đổi tên thành Hanoi Square

    Từ tháng 1/2014, TTTM Hàng Da sẽ có tên gọi mới là Hanoi Square. Sau khi đổi tên, khách thuê sẽ được miễn phí mặt bằng kinh doanh trong 5 tháng đầu.