Hủy

Máy bay boeing 747 Tin tức

Nghĩa địa tàu bay

Nghĩa địa tàu bay

Sân bay Victorville là một trong nhiều địa điểm tại Mỹ được sử dụng để “tạm chôn cất” những chiếc tàu bay đã nghỉ hưu.