Hủy

Máy gia tốc Tin tức

  • 18/02/2013 - 09:23

    CPI tháng 2 có thể tăng 1,5%

    CPI tháng 2/2013 dự báo tăng khoảng 2,8% so với cuối năm ngoái và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.
  • 14/05/2012 - 10:09

    CPI tháng 5 có thể tăng khoảng 0,15%

    CPI tháng này về cơ bản chịu ảnh hưởng của việc tăng giá xăng trước đó, làm phá vỡ xu hướng giảm tốc đạt được các tháng trước đó.