Hủy

Máy phiên dịch Tin tức

Dịch mọi ngôn ngữ bằng máy cầm tay

Dịch mọi ngôn ngữ bằng máy cầm tay

Hình dáng nhỏ gọn và khả năng phiên dịch rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trên giới,với thời gian nhanh chóng, âm thanh trả về với giọng chuẩn từng quốc gia.