Hủy

May Sai Gon Tin tức

  • 13/12/2016 - 12:30

    Dệt may không còn lợi thế?

    Việt Nam chủ yếu làm nhà thầu phụ cho các nhà thầu may trong khu vực, chưa có khả năng tự thiết kế, xây dựng thương hiệu.
  • 27/09/2016 - 08:00

    Từ Zero đến Zara

    Sự xuất hiện quá rầm rộ và áp đảo của thương hiệu thời trang Zara càng cho thấy rõ những điểm yếu cố hữu của ngành thời trang Việt Nam.