Hủy

MBA Tin tức

MBA Mỹ không còn hấp dẫn?

MBA Mỹ không còn hấp dẫn?

Nhiều sinh viên nước ngoài cảm thấy bất an về chính sách visa làm việc và nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

  • 02/11/2016 - 12:30

    MBA đã không còn hấp dẫn?

    Chi phí cao của chương trình MBA truyền thống là một bất lợi so với chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên môn và cả chương trình đào tạo trực tuyến.