Hủy

McKinsey & Company Tin tức

  • 25/04/2012 - 13:33

    Internet đóng góp 0,9% GDP của Việt Nam

    Thương mại điện tử ở Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển, tuy nhiên thị trường này vẫn chưa được đầu tư khai thác đúng mức.