Hủy

McKinsey Tin tức

Tương lai của ngân hàng Số

Tương lai của ngân hàng Số

Diện mạo tương lai của ngân hàng được định hình từ hôm nay bằng những quyết định đầu tư vào công nghệ.

  • 07/01/2013 - 13:56

    Hàng xa xỉ: Luật chơi đã đổi

    Các tập đoàn hàng xa xỉ bắt đầu nhận thấy chiến lược tiếp cận người tiêu dùng xưa nay đã không còn phù hợp, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc.
  • 25/04/2012 - 13:33

    Internet đóng góp 0,9% GDP của Việt Nam

    Thương mại điện tử ở Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển, tuy nhiên thị trường này vẫn chưa được đầu tư khai thác đúng mức.