Hủy

McKinsey Tin tức

  • 22/05/2019 - 08:00

    Tương lai của ngân hàng Số

    Diện mạo tương lai của ngân hàng được định hình từ hôm nay bằng những quyết định đầu tư vào công nghệ.
  • 07/01/2013 - 13:56

    Hàng xa xỉ: Luật chơi đã đổi

    Các tập đoàn hàng xa xỉ bắt đầu nhận thấy chiến lược tiếp cận người tiêu dùng xưa nay đã không còn phù hợp, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc.