Hủy

Miễn visa Tin tức

  • 26/05/2013 - 11:36

    Chính phủ xem xét miễn visa cho 7 nước

    Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo các ngành đánh giá tác động về chính trị, kinh tế, an ninh sau khi miễn visa cho khách du lịch 7 nước.
Người Tiên Phong