Hủy

Minh thu Tin tức

Thu Duc City still a very distant dream

Thu Duc City still a very distant dream

The impetus to establish a city within Ho Chi Minh City is gathering momentum, and the Government has approved the creation of this city under the name of Thu Duc City.

  • 28/11/2018 - 06:30

    Thaco trước 2 thách thức mới

    Chuyển sang đa ngành cũng đồng nghĩa đặt Trường Hải Thaco đối diện với nhiều thách thức và đối thủ mới.
  • 19/11/2018 - 17:49

    Người Việt bốn phương (số 609)

    Sự kiện “Việt Nam mạnh mẽ đầy sức sống” được tổ chức tại hơn 140 điểm siêu thị của Tập đoàn FairPrice, từ 13-26.11.