Hủy

Môi trường Tin tức

 • 01/01/2020 - 15:31

  Đưa rác lên App

  Ý tưởng thu gom và xử lý rác bằng ứng dụng di động...
 • 27/12/2019 - 17:25

  Vi tảo cứu tinh môi trường

  Vi tảo được sử dụng như nguyên liệu giảm ô nhiễm môi trường và nhiêu liệu sinh học thế hệ mới...
 • 13/12/2019 - 21:09

  Vải da từ lá dứa

  Ô nhiễm sản xuất vải da từ lá dứa ít hơn 20% so với sản xuất vải da từ động vật...