Hủy

Môi trường Tin tức

  • 18/10/2023 - 09:01

    Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam

    Chương trình Kinh tế Xanh Úc- Việt Nam do Asialink Business và Trung tâm Climateworks phát triển dưới sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc vừa công bố.
  • 17/09/2023 - 15:45

    Quá tải khách du lịch ở núi Phú Sĩ

    Giới chức cho biết sự bùng nổ du lịch sau COVID đã thu hút thêm hàng ngàn người đến ngọn núi Phú Sĩ nằm giữa quận Yamanashi và Shizuoka của Nhật Bản.