Hủy

Món Hàn Tin tức

Bắc Kinh chìm trong khói bụi

Bắc Kinh chìm trong khói bụi

Mức độ ô nhiễm không khí của Bắc Kinh ngày càng trầm trọng, giới chức thành phố này dự kiến áp dụng các biện pháp kiểm soát từ tháng tới.

Người Tiên Phong