Hủy

Mua bán đất nền Tin tức

  • 24/01/2013 - 10:08

    Cấm dùng tiền mặt mua nhà

    Dự thảo nghị định thanh toán bằng tiền mặt ra lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và người dân cho thấy, cơ quan chức năng có thể sẽ ban hành quy định siết chặt giao dịch băng tiền mặt.
Người Tiên Phong