Hủy

Mưa gió Tin tức

  • 12/07/2014 - 11:06

    Hồng Kông trong mưa

    Jacrot đi nhiều nơi trên thế giới và thích lưu lại hình ảnh thành phố nhạt nhòa trong nước.