Hủy

Mua nhà ở tại Việt Nam Tin tức

Người nước ngoài 'ưu ái' mua nhà ở miền Nam

Người nước ngoài 'ưu ái' mua nhà ở miền Nam

Theo số liệu báo cáo các địa phương gửi về Bộ Xây dựng, tính đến hết Quý II/2013 trên phạm vi cả nước có 126 trường hợp người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.