Hủy

Mua nhà tại Mỹ Tin tức

  • 28/05/2013 - 11:33

    Xuất khẩu bất động sản, tại sao không?

    Trong bối cảnh hàng “tồn kho” bất động sản như hiện nay, cần đặc biệt quan tâm tới phân khúc khách hàng đang “bị bỏ rơi” và chưa được quan tâm đúng mức. Đó là đối tượng người người nước ngoài và kiều bào được mua nhà tại Việt Nam.