Hủy

Mục đích Tin tức

Hungary muốn đánh thuế Internet

Hungary muốn đánh thuế Internet

Hungary sẽ là nước đầu tiên trên thế giới thu thuế Internet vào năm 2015, với mức phí tương đương 39 pence cho mỗi gigabyte dữ liệu internet được sử dụng.

  • 15/09/2014 - 15:45

    Tăng thuế nhập khẩu phân bón Urê

    Bộ Tài chính ban hành thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng Urê có hoặc không ở trong dung dịch nước từ 3% lên 6%.