Hủy
Bất động sản

Chuyển mục đích sử dụng đất từ 10ha trở lên phải báo cáo Thủ tướng

Thứ Sáu | 26/09/2014 21:38

Hà Nội vừa ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền và các nghị định của Chính phủ về thu hồi, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất.
 

để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP trình HĐND TP phê duyệt đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa hoặc dưới 10ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Việc lập danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện đồng thời với việc lập danh mục các dự án phải thu hồi đất trình HĐND TP xem xét, phê duyệt.

UBND TP báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10ha đất trồng lúa trở lên hoặc từ dưới 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên.

Bên cạnh đó, trong thời gian kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đến 31/12/2014), các đơn vị cần làm rõ dự án đầu tư có trong danh mục dự án phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của cấp huyện do UBND cấp huyện tổng hợp trình UBND TP (hoặc cấp tỉnh) quyết định để phù hợp với kế hoạch sử dụng đất cấp TP (hoặc cấp tỉnh) theo đúng quy định.

Nguồn Diễn đàn doanh nghiệp


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong