Hủy

Nắm giữ USD Tin tức

  • 08/09/2014 - 08:22

    Nhà đầu tư tiếp tục rời xa vàng

    Nhà quản lý tiền tệ đã giảm tỷ lệ đặt cược vào giá vàng tăng trong tuần thứ 3 liên tiếp, giải phóng 1,6 tỷ USD từ các quỹ nắm giữ vàng.