Hủy

Nam han Tin tức

  • 05/10/2018 - 09:19

    Phương Nam oằn mình trả nợ

    Chia tay CJ CGV, Phương Nam bạo tay trả cổ tức sau 7 năm im hơi lặng tiếng với cổ đông. Phương Nam đã ra khỏi vùng tối thành công?