Hủy

Nạn đói Tin tức

  • 03/08/2018 - 08:36

    Báo động nạn đói trên toàn cầu

    Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) vừa kêu gọi viện trợ 120 triệu USD cho “các cuộc khủng hoảng hiện đang thiếu kinh phí hỗ trợ nhất trên thế giới”.
Người Tiên Phong