Hủy

Năng suất thấp Tin tức

  • 09/11/2012 - 10:43

    Tôm càng xanh ĐBSCL mất mùa, giá thấp

    Hầu hết diện tích nuôi tôm càng xanh ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang đều giảm năng suất trên dưới 50% so với bình quân vài năm qua.
Người Tiên Phong