Hủy

NBC Tin tức

  • 19/12/2013 - 20:57

    FIT đã thoái hết vốn tại PVV

    (NDH) CTCP Đầu tư F.I.T (mã FIT - HNX) đã thoái toàn bộ 20% vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC (mã PVV - HNX).