Hủy

Nền kinh tế cạnh tranh Tin tức

  • 11/12/2012 - 09:36

    Anh cảnh báo chiến tranh tiền tệ

    Các nền kinh tế hàng đầu thế giới có nguy cơ rơi vào cuộc chiến tranh tiền tệ mới nếu không thể giảm mất cân bằng thương mại.