Hủy

New zealand Tin tức

  • 23/02/2019 - 08:22

    Tìm thị trường cho gạo Việt

    Chưa kịp mừng vì có khách hàng Mỹ đồng ý nhập 1 container gạo sạch Long Châu, anh Thiện phải gác lại hợp đồng vì thiếu gạo xuất khẩu.
  • 03/02/2017 - 07:30

    Điệu Ceroc của ông chủ NZTech

    Điệu nhảy yêu thích Ceroc giúp Mitchell Phạm có thể cân bằng cuộc sống dù cùng lúc đội nhiều “chiếc mũ”...