Hủy

Ng kok song Tin tức

Thiền: Ngành kinh doanh tỷ đô

Thiền: Ngành kinh doanh tỷ đô

Trong năm 2016, có tới 22% số doanh nghiệp tại Mỹ có các khóa học về thiền và tỉnh thức, và tỷ lệ này có thể tăng gấp đôi trong năm 2017.