Hủy

Ngan hang cho vay Tin tức

  • 27/08/2019 - 08:00

    Sóng ngầm vay ngang hàng

    Hồ sơ xin vay lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng, vay ngang hàng (P2P) đang tăng trưởng nóng tại Việt Nam.
  • 11/09/2017 - 18:09

    IFC sẽ cho VIB vay 200 triệu USD

    Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) sẽ đầu tư 200 triệu USD vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB) dưới hình thức khoản cho vay cao cấp.