Hủy

Ngan hang my Tin tức

  • 10/01/2022 - 08:00

    CASA đua nước rút

    Các ngân hàng quốc doanh bắt đầu gia nhập cuộc đua huy động tiền gửi không kỳ hạn (CASA), đẩy sức nóng tăng cao.
  • 23/12/2021 - 09:08

    MSB trong cuộc đua CASA

    MSB ước tính tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đến cuối năm sẽ đạt 34.000 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 34% tiền gửi, nằm trong top 3 trên thị trường.