Hủy

Ngân hàng quốc doanh Tin tức

  • 09/01/2018 - 14:30

    Ghế ngoại tại ngân hàng quốc doanh

    Nhân sự ngoại xuất hiện ở các ngân hàng thương mại tư nhân là chuyện bình thường, nhưng lại hoàn toàn mới mẻ với các ngân hàng quốc doanh.