Hủy

Ngành dược Tin tức

  • 01/10/2021 - 13:29

    Ngành dược chờ bứt phá năm 2022

    Các biện pháp giãn cách thắt chặt, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam, đã gây ra sự gián đoạn trong hoạt động cung ứng và phân phối thuốc ngành dược phẩm.