Hủy

Ngành dược Tin tức

Ngành dược chờ bứt phá năm 2022

Ngành dược chờ bứt phá năm 2022

Các biện pháp giãn cách thắt chặt, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam, đã gây ra sự gián đoạn trong hoạt động cung ứng và phân phối thuốc ngành dược phẩm.