Hủy

Ngành gỗ Tin tức

  • 08/12/2021 - 15:29

    Ngành đồ gỗ lo vạ lây từ Trung Quốc

    Trung Quốc là một trong ba thị trường quan trọng nhất của ngành gỗ Việt Nam, cả về cung và cầu, cũng là nước mang lại nhiều rủi ro cho Việt Nam.
  • 24/12/2020 - 16:59

    Ngành gỗ về đích "an toàn"

    Trải qua một năm nhiều biến động và khó khăn, xuất khẩu gỗ của Việt Nam có thể đạt kết quả khả quan và có thể về đích 12,5 tỉ USD.