Hủy

Ngành gỗ Tin tức

 • 08/12/2021 - 15:29

  Ngành đồ gỗ lo vạ lây từ Trung Quốc

  Trung Quốc là một trong ba thị trường quan trọng nhất của ngành gỗ Việt Nam, cả về cung và cầu, cũng là nước mang lại nhiều rủi ro cho Việt Nam.
 • 24/12/2020 - 16:59

  Ngành gỗ về đích "an toàn"

  Trải qua một năm nhiều biến động và khó khăn, xuất khẩu gỗ của Việt Nam có thể đạt kết quả khả quan và có thể về đích 12,5 tỉ USD.
 • 16/05/2020 - 11:02

  Xuất khẩu gỗ "khó đơn, khó kép"

  Ngoài các đơn hàng bị huỷ hàng loạt, các doanh nghiệp gỗ trong nước còn chịu thêm sức ép từ hàng hoá "có nguồn gốc" từ Trung Quốc.
 • 04/07/2019 - 13:16

  Top 50 2019: Công ty Cổ phần Phú Tài

  Chiến lược trong ngành gỗ của Phú Tài là mở rộng thị trường, thu hút nhân lực, khai thác hiệu quả các nhà máy, nghiên cứu sản phẩm mới...
Người Tiên Phong