Hủy

Ngành hàng tiêu dùng nhanh Tin tức

FMCG tìm kiếm lợi nhuận

FMCG tìm kiếm lợi nhuận

Ngành hàng tiêu dùng nhanh gồm những công ty sản xuất sản phẩm hàng tiêu dùng đặc thù là sức bán ra lớn, nhu cầu tiêu dùng cho sản phẩm cao.