Hủy

Ngành sữa Tin tức

Bất ngờ GTNfoods!

Bất ngờ GTNfoods!

GTNfoods gây khá nhiều bất ngờ cho nhà đầu tư, cả tích cực lẫn tiêu cực.

  • 13/10/2014 - 05:15

    Quyền lực kép ở NutiFood

    Đặt mục tiêu 1 tỉ USD doanh thu vào năm 2020, bắt tay với tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, con đường dẫn đến “giấc mơ” của NutiFood đang dần rộng mở.