Hủy

Ngày tận thế Tin tức

Điềm báo ngày tàn của Yahoo

Điềm báo ngày tàn của Yahoo

Trong một trò chơi của lãnh đạo Yahoo 10 năm trước, nhắc Google, họ nhớ đến tìm kiếm, nhắc Microsoft là Windows, nhưng với Yahoo, chẳng ai thống nhất câu trả lời.

Người Tiên Phong