Hủy

Nghe chinh Tin tức

Kẻ đường cho Fintech

Kẻ đường cho Fintech

Cần một chính sách thích hợp để mở đường cho các doanh nghiệp fintech tăng trưởng mạnh mẽ.

  • 11/04/2017 - 08:00

    Fintech Việt & giấc mơ 35 tỷ USD

    Ngành công nghệ tài chính (Fintech) nhìn thấy Việt Nam là thị trường lên tới gần 35 tỉ USD. Thế nhưng sau 10 năm, Việt Nam đã bị tuột lại sau Campuchia.