Hủy

Nghề thông dịch viên Tin tức

Thiếu nhân lực "thông ngôn"

Nghề thông dịch viên có thu nhập 10-15 triệu đồng/tháng đến vài trăm USD/giờ. Nhưng ngành nghề này đang khát nhân lực, nhất là những ngôn ngữ Hàn, Hoa, Nhật.

  • 07/01/2013 - 21:27

    CMC TI hợp nhất với CMC Telecom

    CMC thông báo hợp nhất CMC TI và CMC Telecom thành CMC Telecom; vốn chủ sở hữu của công ty sau hợp nhất là 192 tỷ đồng.
Người Tiên Phong