Hủy

Nghề thông dịch viên Tin tức

Viễn thông “từ sóng lên mây”

Viễn thông “từ sóng lên mây”

Doanh nghiệp viễn thông đang phải đi tìm những vùng đất tăng trưởng mới đến từ mobile money, mạng 5G, trí tuệ nhân tạo hay internet vạn vật…

Thiếu nhân lực "thông ngôn"

Nghề thông dịch viên có thu nhập 10-15 triệu đồng/tháng đến vài trăm USD/giờ. Nhưng ngành nghề này đang khát nhân lực, nhất là những ngôn ngữ Hàn, Hoa, Nhật.

  • 07/01/2013 - 21:27

    CMC TI hợp nhất với CMC Telecom

    CMC thông báo hợp nhất CMC TI và CMC Telecom thành CMC Telecom; vốn chủ sở hữu của công ty sau hợp nhất là 192 tỷ đồng.